wz
Ján Budáč
Breznička 985 02
Tel.: 0907 871 634
Email: budac.jan@gmail.com
TOPlist

Surf.sk
Činnosť:
Výroba, montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
V rozsahu:
Výroba:
-rozvádzačov nn
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky:
-objekty s nebezpečenstvom výbuchu
-zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov